Collecte opbrengsten 2024

Maand Kerkrentmeesters Bijzondere collectes Diaconie Bijzondere collectes
Januari €409,40 Aandachtscollecte
21 jan - €69,25
€314,69 Samen tegen armoede: €73,25
Protestantse kerk: €52,85
Februari €369,65 Quotumcollecte
4 feb - €115,25
€410,20 Rudolphstichting (Project 24/25): €190,50
Omzien naar gevangenen Nederland: €88,05
Maart €551,90 Aandachtscollecte
17 mrt - €39,50
€521,10 Voorjaarscollect GZB: €67,60
Voedselbank: €71,40
Rudolphstichting (Project 24/25): €105,00
Kerk in Actie, jongeren Colombia: €125,35
terug