Collecteopbrengsten 2023

Maand Kerkvoogdij Diaconie Bijzondere collectes
Januari   €564,00 Oeganda - Project Nathan en Isa: €303,25
Februari €265,27 €484,02 Rudolphstichting (Project 22/23): €333,00
Kerk in Actie - Pakistan: €49,00
GZB - Voorjaarscollecte: €56,25
terug