Collecteopbrengsten 2023

Maand Kerkrentmeesters Diaconie Bijzondere collectes
Januari €466,00 €550,00 Oeganda - Project Nathan en Isa: €303,25
Februari €282,27 €499,02 Rudolphstichting (Project 22/23): €333,00
Kerk in Actie - Pakistan: €59,00
GZB - Voorjaarscollecte: €60,75
Maart €550,65
Biddagcollecte: €5.689,25
€477,00 Voedselbank, biddag: €126,25
Kerk in Actie - Ghana: €128,50
April €674,80 €601,09 Rudolphstichting (Project 22/23): €149,00
Kerk in Actie - Moldavië: €104,05
Mei €402,80 €641,84 Kerk in Actie - Noodhulp Oekraïne: €71,00
Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat: €74,75
Bruiloft Carmen en Kristiaan- Duchenne: €231,19
Pinkstercollecte GZB - Albanië: €105,25
Juni €514,00 €596,32 Rudolphstichting (Project 22/23): €193,40
Kerk in Actie - Wereldvluchtelingendag: €93,75
terug